سیستم حذف مواد معلق

مواد معلق معمولا بخش جدایی ناپذیر تمامی آبها می باشند و در تصفیه خانه های آب بخش اصلی تصفیه حذف این مواد معلق از آب می باشد.  حذف مواد معلق از آب توسط روشهای فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی صورت می گیرد.

3-1 روشهای تصفیه فیزیکی

این روشها مواد معلق موجود در آب را توسط فرایند فیزیکی جدا می کنند که این فیلترها شامل حوضچه های ته نشینی، فیلترهای سیکلونی، فیلترهای شنی، فیلترهای دیسکی و فیلترهای الیافی یا کارتریجی زیر 5 میکرون می باشند.

3-2 روشهای تصفیه شیمیایی

این روشها شامل تزریق مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده به آب جهت تشکیل لخته ها و ته نشینی است. در این فرایند ذرات معلق موجود در آب توسط مواد منعقد کننده به هم چسبیده و در آب ته نشین می شوند.

3-3 روشهای تصفیه الکتریکی

در این روش نه تنها مواد معلق بلکه کلیه فلزات سنگین موجود در آب نیز ته نشین می شوند. مصرف انرژی در این روش پایین بوده  و یکی از بهترین روشها جهت حذف مواد معلق در آب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *