روش متعارف

روش لجن فعال متعارف امروزه جزء پر استفاده ترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. این روش از نوع کشت میکروبی معلق است، بدین معنی که میکروارگانیسم های مصرف کننده مواد آلی در راکتور هوادهی به صورت معلق قرار گرفته اند. این روش از اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی سیستم لجن فعال متعارف شامل یک مخزن هوادهی فاضلاب به همراه یک مخزن ته نشینی و یک سیستم برگشت لجن است. دلیل نامیدن این فرآیند از آنجاست که لجن ته نشین شده در حوض ته نشینی حاوی میکروارگانیسم های زنده و یا فعال می باشد که به منظور افزایش جرم زنده و تسریع واکنش ها و در مجموع افزایش راندمان تصفیه به حوض هوادهی بازگردانیده می شود. به منظور تامین اکسیژن در سیستم لجن فعال از دو روش پخش کننده های هوا (دیفیوزر) برای تزریق هوای فشرده به درون راکتور بیولوژیکی و یا همزن های مکانیکی برای اختلاط سریع جهت توزیع هوا در مایع استفاده می شود.در این سیستم معمولا زمان ماند پایین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *